Dióhéj Fejlesztőház

Dióhéj Fejlesztőház

Fejlesztő foglalkozások csütörtökönként az Agórában.

Csoportos foglalkozások: 2,5-3,5 év / 3,5-5 év / 5-6 év, a csoportokba való beosztás a kisgyermek életkora, valamint képességeinek figyelembe vételével történik.
A 0-6 éves korú, különböző fokban megkésett, vagy eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex fejlesztése, a gyermekek szociális készségének előmozdítása, közösségbe illeszkedésük segítése, játéktevékenységük fejlesztése, a sikeres iskolai beváláshoz szükséges készségek fejlesztése. A fejlesztések kettősvezetésű csoportos foglalkozások keretében valósulnak meg, gyógypedagógus/szomatopedagógus/TSMT I. terapeuta, valamint beszéd- és nyelvfejlődés szakterületen szakvizsgázott gyógypedagógus vezetésével. A kettősvezetésű foglalkozások célja, tanácsadás a szülőknek, mozgásfejlesztés elősegítése, facilitálása (ontogenetikus fejlődésmenetet figyelembe véve), nagymozgások ügyesítése, harmonikusabbá tétele, játéktevékenység-gondolkodás fejlesztése, elemi manipulációs készségek fejlesztése, beszéd- és nyelvi készségek fejlesztése, közösségi élmény elemeinek nyújtása. A rendszeres megfigyelések és tanácsadások során a gyermekek fejlődésének nyomon követése is elsődleges feladat.

Egyéni gyógypedagógiai felmérés és tanácsadás (0-6 év).
Neuro-szenzomotoros szemléletű Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid) felvétele és értékelése és az ehhez kapcsolódó, organikusan sérült gyermekek egyéni terápiája Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel (TSMT – I.). A szenzomotoros tréning, olyan speciális terápia, amelyben mozgásos feladatok, a vesztibuláris rendszer stimulálásával, serkenthető az értelmi, motoros, és a szociális, kommunikációs funkciók érése.

Elérhetőség és jelentkezés: Facebook: Dióhéj Fejlesztőház

Takács Angelika kora gyermekkori intervenciós szakgyógypedagógus, szomatopedagógus, TSMT I. terapeuta 20/933-6162
Dencs Krisztina szakvizsgázott gyógypedagógus- nyel és beszédfejlesztő szakterület 30/418-5311