Dióhéj Fejlesztőház

Dióhéj Fejlesztőház

Fejlesztő foglalkozások csütörtökönként az Agórában.

Időpontja: csütörtök

13:00-15:00 LongiKid vizsgálat/ TSMT terápia - bejelentkezés alapján
LongiKid vizsgálat (neuro-szenzomotoros teszt)

 • az alábbi területeken: idegrendszer érettsége, motoros terület, kognitív terület, nyelvi terület, szociális terület, tartás és izomtónus vizsgálat
 • TSMT terápia (egyéni)
 • személyre szabott terápiás terv írása és betanítása


15:00-15:45 Korai fejlesztés és tanácsadás (0-3 év)

 • alapmozgások kialakítása: helyzet- és helyváltoztatás a fiziológiás mozgásfejlődés alapján (fordulás, kúszás, mászás, felállás, állás, járás)
 • vesztibuláris rendszer fejlesztése (hintáztatás különböző eszközökön)
 • manipuláció fejlesztése (nyúlás, fogás, elengedés tanítása)
 • kognitív folyamatok fejlődésének elősegítése (auditív és vizuális figyelem fejlesztése)
 • beszéd és nyelvi készségek fejlesztése


16:00-16:45 Ovis csoport

 • nagymozgások ügyesítése, cselekvési sémák körének bővítése, kiépítése
 • vesztibuláris rendszer fejlesztése
 • kézhasználat és finommotorika fejlesztése (szem-kéz koordináció fejlesztése)
 • kognitív funkciók fejlesztése
 • beszéd és nyelvi készségek fejlesztése, szókincsbővítés
 • szocializáció, szociális készségek fejlesztése


17:00-18:00 Iskola-előkészítő csoport

 • nagy- és finommozgások ügyesítése
 • grafomotorika fejlesztése, szabályos ceruzafogás elősegítése, kialakítása
 • beszéd és nyelvi készségek fejlesztése (szókincsgyarapítás)
 • kognitív funkciók fejlesztése, testséma, téri és idői orientáció fejlesztése
 • mennyiségi ismeretek bővítése, számolási készség fejlesztése életkornak megfelelő számkörben
 • figyelem és emlékezet fejlesztése
 • szociális készségek fejlesztése


Elérhetőségek a jelentkezéshez:
Facebook: Dióhéj Fejlesztőház

Takács Angelika - koragyermekkori intervenciós szakgyógypedagógus, szomatopedagógus, TSMT I. terapeuta
0620/933-6162

Dencs Krisztina - szakvizsgázott gyógypedagógus nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen
0630/418-5311

Letölthető állományok