„Kreatív Közösségi terek” - pályázat

„Kreatív Közösségi terek” - pályázat

„Kreatív Közösségi terek” - A Szent-Györgyi Albert Agóra TÁMOP-3.2.3./A-11/1-2012-0052 Pályázata

A pályázat megvalósítási időtartama: 2012. szeptember 1-től - 2014. május 31-ig, összesen: 21 hónap.

A pályázat keretein belül a Szent-Györgyi Albert Agórában 5 kreatív szakkör kezdte meg tevékenységét.

 

1.) Grimaszk Színjátszó szakkör - Lovai Ágota drámapedagógus

A szakkör keretein belül a résztvevők megismerkednek a színházi műfajok sajátosságaival. Elsajátítják a megfelelő színházi beszédet, a hangsúly, a hanglejtés megfelelő alkalmazását. Megtanulnak egyszerűbb érzelmeket kifejezni a színpadon. Megismerkednek a színpadi térirányokkal, kialakítják saját testtudatukat. Megismerkednek Janikovszky Éva életével és munkásságával, az írónőhöz kapcsolódóan Szeged kulturális örökségével. Színpadra állítják Janikovszky Éva darabját. Megismerkednek Szödörvári Kata - szegedi népballadájával. Majd színpadra állítják azt.

 

2.) Optimum Filmműhely szakkör - Szekeres Sándor Gábor művelődésszervező média szakirány

A diákok megismerik a filmes kifejezési formákat, valamint a mozgókép és média területén használatos eszközöket. Megtanulnak történetben és jelenetekben gondolkodni, és képesek lesznek önállóan filmes forgatókönyv írására, megtanulják gyakorlati szinten használni a filmes eszközöket. Képesek lesznek az általuk megírt forgatókönyv alapján megrendezni, leforgatni és készre vágni a filmjüket (végső produktum).

 

3.) Fotográfia szakkör - Kosznai Norbert pedagógus

A szakköri munka során a résztvevő megismerkedik a fényképezéshez szükséges eszközökkel, megismeri a fotográfiai alapfogalmakat, elsajátítja a képkészítés alapvető ismereteit, eligazodik a fotográfiai szaknyelvben. Megismeri és alkalmazza a fényképkészítés menetét, a negatív-pozitív eljárás lényegét, a kompozíciós tartalmakat. Jártasságot szerez a természet-, a táj-, a portré-, épület- és városfotózás, a riportkép, valamint a reprodukciós fényképezés területén. Magabiztosan és tudatosan használja a gépet és a felvételi segédeszközöket, az elméletben elsajátított ismereteket a gyakorlatban is alkalmazza. Természetfotózást, épület- és városfényképezést, majd az elkészített képek elemzését végezzük, különböző vakutechnikákat sajátítunk el.

 

4.) Hagyományok nyomán kézműves szakkör - Herédiné Szűcs Ildikó múzeumpedagógus

A szakkör keretein belül a szűkebb szülőföld földrajzi, történelmi, néprajzi értékeit ismerik meg a résztvevők. Elméleti és gyakorlati ismereteken keresztül sajátíthatnak el különböző, népi hagyományokon alapuló kézműves technikákat, melyeket a tervezéstől a kivitelezésig meg is valósíthatnak. Fő cél a kézműves tevékenységen keresztül az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése a gyerekekkel. A foglalkozásokat a komplexitásra való törekvés jellemzi, számos képességet, attitűdöt fejleszt egyidejűleg. A foglalkozások során, a gyerekek megismerik a hagyományos kézműves tevékenységek széles körét, például a tápéi gyékényes tárgyak fajtáit, használatát, elkészítési módját, nemezgyapjú tulajdonságait, formálhatóságát, díszítésének módjait. Az együttes élmények segítenek a csoport közösséggé válásában. A résztvevők megismerkednek az elmúlt korok értékeivel.

 

5.) Moderntánc szakkör - Kerek Tímea moderntánc pedagógus

A résztvevők megismerik az önkifejezés, helyzetek, karakterek testi-érzéki hangulatait, verbális és mozgás improvizációs feladatokon keresztül, a résztvevőnek fejlődik a figyelme és koordinációja, képessé válik a kapcsolatteremtésre társaival. A tanulók megismerkednek pl. a spirals, contraction-release, a triplets, walks – speciális gyakorlatokkal, ezek kombinációival, s a technika előadásának követelményeivel. A résztvevők megélhetik a társakkal való közös munka élményét, a technikai elemek tánc közbeni előhívása, az improvizáció és a kompozíció tudatos használata történik. A közös előadás bemutatásra kerül kulturális rendezvényeken, előadásokon.