Gyakornokok az Informatoriumban

Gyakornokok az Informatoriumban

Az Informatorium, a Szegedi Tudományegyetem disszeminációs tere is bekapcsolódik a szakmai gyakorlatok rendszerébe.

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán meghirdetésre kerülő valamennyi alapszak esetében a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó 15/2011. (IV. 3.) OM rendelet a végbizonyítvány (abszolutórium) kiadásának feltételeként egy oktatási félév terjedelmű (30 kreditértékű) összefüggő szakmai gyakorlat teljesítését írja elő.
A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató megismerkedjen a tanulmányai során szerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismeretek alkalmazásának lehetőségeivel, határaival, tapasztalatokat szerezzen egy munkahelyi közösségbe történő beilleszkedés kilátásairól, buktatóiról, továbbá ismerkedjen meg a „munka világának” szabályaival, kötöttségeivel, lehetőségeivel.
Az SZTE GTK hallgatói által teljesítendő szakmai gyakorlat szervezésére, folyamatának kezelésére, a teljesítések ellenőrzésére az SZTE GTK létrehozta a Karrier Irodát. Feladatunk közé tartozik többek között a gazdálkodó szervezetek szakmai gyakorlati ajánlatainak felkutatása és közzététele.


Az SZTE GTK Karrier Iroda nyitva tartása és elérhetősége:
Cím: Feketesas utca 28. (földszint)
Levelezési cím: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Nyitva tartás: H-K: 8:30-12:00; SZ: 12.30-16.00; CS-P: 08.30-12.00
Tel: 62/546-906
E-mail: gtk@sztekarrier.hu


Aktuális gyakornoki helyek:

Kedves Hallgatók!
Az aktuális gyakornoki pozíciók a mester szakos hallgatókra is vonatkoznak, akik önkéntes alapon további szakmai tapasztalatot szeretnének szerezni!
Ha szeretnétek segítséget a pályázati anyag (CV, motivációs levél) összeállításban, jelezzétek az e-mail címen!

Bővebben (linkek a gyakorlati helyek felé):
http://www.sztekarrier.hu/hu/gtk_karrier_iroda/gyakorlati%20helyek