EFOP pályázat

EFOP pályázat

EFOP-3.3.2-16-2016-00228 A Szent-Györgyi Albert Agóra irodalmi- és természettudományos témanapokkal az oktatás és nevelés szolgálatában
„Kulturális Intézmények a köznevelés eredményességéért„
EFOP-3.3.2-16-2016-00228
A Szent-Györgyi Albert Agóra irodalmi- és természettudományos témanapokkal az oktatás és nevelés szolgálatában
 
A pályázat megvalósítási időtartama: 2018. február 01-től 2021. január 31-ig, összesen 36 hónap.
 
A pályázati program megvalósításában 2 óvoda, 4 általános iskola és 3 középiskola az együttműködő partnerünk.
 
A pályázati támogatás összege: 24 999 865 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A témanapokban megfogalmazott konkrét megvalósítási célok minden esetben illeszked­nek a helyi-iskolai köznevelési igényekhez, kapcsolódnak a partnerek iskoláinak pedagógi­ai programjához.
A témanapok megvalósítása minden esetben az érintett diákok csoportosan történő bevo­nását jelenti, ahol a gyakorlati megvalósítás illeszkedik a diákok igényeihez.
 
A projekt keretein a következő programok kerülnek megvalósításra:
1. Irodalmi témanapok: általános és középiskolás korosztály számára, alapját egy közösen megnézett, majd értelmezett színházi előadások jelentik, majd közös munkára épülő fog­lalkozások részesei lehetnek a diákok.
Az irodalmi témanapok félévente 3-3 alkalommal kerülnek megvalósításra.
 
2. Informatikai témanapok: általános iskolás és középiskolás korosztály számára. Féléven­te 1-1 témát feldolgozó témanap kerül megvalósításra.
 
3. Kémiai témanapok: általános iskolás korosztály számára.
Félévente 1-1 téma kerül megvalósításra különböző csoportok részvételével.
 
4. Fizikai témanapok: általános iskolás és középiskolás korosztály számára.
1-1 témanap kerül megvalósításra különböző csoportok részvételével.
 
5. Természetismereti témanapok: óvodás és általános iskolás korosztály számára. Témá­juk az oktatást kiegészítő természetismereti- környezetismereti programokra, valamint az egészségre és az újrahasznosításra épül.
 
A pályázattal az iskolán kívüli tanulási színtereken elsajátítható és alkalmazható ismerete­ket kívánjuk elősegíteni. A tevékenységek jelentős része a szövegértés és a természettu­dományok műveltségterület fejlesztéséhez járulhatnak hozzá.