ONLINE kiállítás: McIntosh Richard Duncanné Tóth Piroska horgolt kép kiállítása

2021-04-13
McIntosh Richard Duncanné Tóth Piroska horgolt képeinek online kiállítása az Agórában.

 

A művésznő bemutatkozása:
McIntosh Richard Duncanné vagyok, Tóth Piroska. A Bocskaikert, Baross G.u. 9. sz. alatt lakom. Két felnőtt gyermekem van, akik már házasok. Az utolsó munkahelyem a Debrecen Városi Adó- és Illeték Hivatal volt, ahol gépíró-adminisztrátorként dolgoztam.
 
A SZENTÍRÁS ÉS A HORGOLÁS KÜLÖNLEGES SZERETETE
Isten, a templom és a horgolás megismertetése az életemben nagyon korán, még kisgyermek koromban megadatott. Először az anyai nagyanyám vitt a templomba, Isten jóvoltából öt éves korom körül. A szüleimtől is sokat hallhattam Isten hatalmáról, jóságáról, szeretetéről. Kisgyermekkoromtól fogva nagyon szeretek templomba járni.
 
A horgolás tudományába két nővérem vezetett be, hét éves korom körül, melyet szintén nagyon megszerettem. Később az azzal kapcsolatos technikák fejlesztésében egy felnőtt hölgy volt a segítségemre, - aki az utcánkban lakott – szaklapokkal, folyóiratokkal, könyvekkel, és azok elmagyarázásával, tanításával.
 
A Szentírás megismertetése harminc éves korom után adatott meg, melyet szintén nagyon megszerettem.
 
A horgolt templomképek és a horgolt bibliai idézetek a Magyarországi Református Nőszövetséghez kötődnek.
A Nőszövetségi Konferenciák alkalmain keresztül adta ezeket a gondolatokat Isten a számomra, melyet szeretettel osztok meg, és kérem fogadják szeretettel. Minden képhez jeles események fűződnek.

A képek jegyzéke:
    1. DEBRECEN REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM
A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségi Konferencia megtartása.
    2. DEBRECEN REFORMÁTUS KISTEMPLOM
Szintén a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségi Konferencia megtartása.
    3. WINCHESTER KATEDRÁLIS /Anglia/
A fiam Winchesterben született.
    4. AZ ÚRNAK SZENTELTETETT
Egy nagyon kedves bibliai idézetem.
    5. HÁZI ÁLDÁS
Hagyomány őrző, nagyon áldott falikép.
    6. BOCSKAIKERTI ÖKUMENIKUS TEMPLOM
A településem temploma, a vasárnaponként Istent tisztelő helyem.
    7. DEBRECEN BÓLYAI UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM
A nagyerdei gyülekezet bibliaóráin való részvételem.
    8. MISKOLCTAPOLCAI REFORMÁTUS TEMPLOM
A Miskolcon tartandó nőszövetségi konferencián való részvételem.
    9. AZ ÚRTÓL LETT EZ
A legkedvesebb bibliai idézetem.
    10.  REFORMÁCIÓI FELIRAT
A reformáció emlékére.
    11.  HAJDÚHADHÁZI REFORMÁTUS TEMPLOM
Az ott is szolgáló előző lelkészeink tiszteletére.
    12.  DEBRECEN EGYETEM TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM
A fiamnak és a menyemnek ebben a templomban köttettet a házasságuk.
    13.  NAGYKŐRÖSI REFORMÁTUS TEMPLOM
Forrás: Egy Reformátusok Lapja
    14.  DEBRECEN KOSSUTH UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM
A gyermekeink ebben a templomban konfirmáltak.
    15.  A 10 PARANCSOLAT
Forrás: A Biblia
    16.  SZÍVECSKÉS JELKÉP
Forrás: A Biblia
/Jelenések Könyve: 1, 8. „Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható.”/
/János Evangyélioma: 3, 16. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”/

6722 Szeged, Kálvária sgt. 23 Telefon: +36 62 563 480 fax: +36 62 563-499 email: kapcsolat@agoraszeged.hu www.agoraszeged.hu