ON THE ROAD Fotópályázat

2020-03-12
Az American Corner Szeged ON THE ROAD című fotópályázatára olyan alkotásokat vár, melyek utazás, útonlét közben készültek, és a külső valóság helyett a belső történésre, a látvány érzelmi vonatkozására (internal event - Ansel Adams) reflektálnak inkább.

“You road I enter upon and look around, I believe you are not all that is here,
I believe that much unseen is also here.”
(Walt Whitman: Song of the Open Road)

(HU)
ON THE ROAD Fotópályázat

Az American Corner Szeged ON THE ROAD című fotópályázatára olyan alkotásokat vár, melyek utazás, útonlét közben készültek, és a külső valóság helyett a belső történésre, a látvány érzelmi vonatkozására (internal event - Ansel Adams) reflektálnak inkább.

A legjobb amerikai fotók jelentős része utazás közben készült. Walker Evans után Robert Frank The Americans című, 1958-ban kiadott albuma óta beszélhetünk a road trip fotográfiáról, mint tipikus amerikai műfajról. Amerikai fotósok című előadássorozatunkban kiemeltük az utazás, mint alkotói közeg fontosságát Frank mellett Ansel Adams, Joel Meyerowitz, Alec Soth és Stephen Shore esetében is. Jelentőset alkotott továbbá a műfajban Ed Ruscha, Inge Morath és Joel Sternfeld is. Stephen Shore szerint a megtett mérföldekkel egyfajta belső utazás is elkezdődik benne, meditatív állapotba kerül, miközben látása egyre élesedik.

A pályázatnak nem célja az említett alkotók munkájának tovább éltetése, de úgy gondoljuk, nagyszerű inspirációként szolgálhat a pályázáshoz az amerikai road trip fotográfia tanulmányozása.

A pályázaton bárki részt vehet, aki elfogadja a pályázati feltételeket. Külön Junior kategóriát hirdetünk a 18 év alatti pályázóknak.

Egy szerzőtől maximum 5 darab, 3 évnél nem régebbi felvételt várunk digitális formában (de készülhet analóg vagy hagyományos technikával is a fotó), mely 5  kép lehet összefüggő sorozat is. Technikai megkötés nincs.

A pályázatokat a szegedach2@gmail.com címre várjuk 2020. május 31-ig. Az e-mail szövegében a következőket kérjük feltüntetni:
    • A pályázó neve
    • Junior kategória esetén életkora és az oktatási intézmény neve
    • A pályamű(vek) címe (nem kötelező)
    • A pályamű elkészítésének éve
    • A kép(ek) néhány mondatos leírása (nem kötelező)

Díjazás: a kategóriánkénti helyezettek értékes albumokat vehetnek át 2020. június 11-i díjátadónkon.

A zsűri tagjai:

  • Kis Péter, az SZTE fotográfus képzésének oktatója, fotográfus
  • Nagy Blanka, fotográfus
  • Gera Judit, az American Corner Szeged igazgatója


Pályázati feltételek: A pályázók alkotásaik beküldésével elfogadják, hogy az American Corner a képeket a közösségi média felületein (Facebook, Instagram) megjelenítheti a fotó készítőjének megjelölésével. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Ha a fényképen látható emberek felismerhetőek (pl. látszik az arcuk), a kép készítőjének birtokolnia kell a vonatkozó engedélyeket a kép elkészítésével és felhasználásával kapcsolatban. A pályázó a fotó beküldésével nyilatkozik arról, hogy rendelkezik ezekkel az engedélyekkel.
                                                                                                                             
További információk:
Gera Judit, szegedach@gmail.com, illetve az American Corner Szeged Facebook-oldala


(EN)
ON THE ROAD Photo Contest

To its ON THE ROAD Photo Contest, American Corner Szeged invites submissions of images that were taken while travelling or were inspired by the open road, and, instead of merely recording the external reality, convey the emotional content of the scene (internal event - Ansel Adams).

A significant part of the best American photography was taken on the road. After Walker Evans, we can talk about Road Trip Photography as a typical American genre since Robert Frank’s album The Americans published in 1958. In our American Photographers lecture series, we have highlighted how important being on the road was in the work of Robert Frank, Ansel Adams, Joel Meyerowitz, Alec Soth and Stephen Shore. In addition, Ed Ruscha, Inge Morath and Joel Sternfeld were also greatly inspired by road trips. According to Stephen Shore, as the world keeps passing by, he starts an internal journey and enters a kind of meditative state, while he becomes very focused.

The aim of the contest is not to pay homage to these photographers, but we think that the study of American Road Trip Photography may be great inspiration for the submissions.

The contest is open to anyone who accepts Terms and Conditions. There is a separate Junior Category for contestants younger than 18.

We accept a maximum of 5 photos that are less than 3 years old in digital format (though the original images can be taken using analog or other traditional techniques, too), which may also form a series. There are no technical restrictions.

Please submit your photos in an e-mail to szegedach2@gmail.com by May 31, 2020 indicating the following:
    • Name of contestant:
    • For Junior Category, your age and the name of your school:
    • Image title(s) (optional):
    • The year the image was taken
    • A brief description of the images (optional)

Prizes: Authors of selected images in each category will be awarded albums of renowned photographers at the award ceremony on June 11, 2020.

Members of the Jury:

  • Péter Kis, photographer and professor (University of Szeged)
  • Blanka Nagy, photographer
  • Judit Gera, director of American Corner Szeged


Terms and Conditions:
By sending their submissions, contestants accept that American Corner Szeged may display their photos on its social media platforms (Facebook, Instagram) indicating the name of the author. Submissions must be original content created by the contestant and must not breach third party personal rights. If the photo shows people in an identifiable manner (i.e. their faces) their consent is needed regarding the creation and use of the image. By submitting a photograph to the contest, contestant affirms that he or she has obtained consent from all individuals whose image appears on the photo.

More information:
Judit Gera, szegedach@gmail.com and the Facebook Page of American Corner Szeged

6722 Szeged, Kálvária sgt. 23 Telefon: +36 62 563 480 fax: +36 62 563-499 email: kapcsolat@agoraszeged.hu www.agoraszeged.hu